Lista aktualności Lista aktualności

Nadleśnictwo Sucha szkoliło gminy

W dniu 10 maja Nadleśnictwo Sucha przeprowadziło szkolenie z szacowania szkód łowieckich

W związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe zobowiązane zostało do przeprowadzenia szkoleń dla pracowników Urzędów Gmin z zakresu szacowania szkód łowieckich w uprawach i płodach rolnych. Odpowiadając na to wyzwanie Nadleśnictwo Sucha w dniu 10 maja br. zorganizowało szkolenie z podstawowych wiadomości dotyczących tego tematu.

Zaproszeni przedstawiciele znajdujących się w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Sucha Urzędów Gmin, w tym sołtysi, dowiedzieli się m.in. jak powinien przebiegać proces szacowania szkód, jak sporządzać protokół oględzin oraz jaka będzie wedle znowelizowanej ustawy rola Nadleśniczego. Omówione przez Zastępcę Nadleśniczego Pana Tadeusza Jurzaka problemy były podstawą do wielu pytań ze strony uczestników szkolenia i gorącej dyskusji.

Mamy nadzieję, że wiedza zdobyta podczas szkolenia będzie dobrym początkiem przed kolejnymi już rozszerzonymi szkoleniami prowadzonymi przez Ośrodek Rozwojowo – Wdrożeniowy Lasów Państwowych w Bedoniu, które ruszają już w maju br.


Nadleśnictwa i inne