Lista aktualności Lista aktualności

Spotkanie informacyjne w sprawie zwalczania ASF i bioasekuracji

W dniu 24.10.2019 r. w Inwałdzie odbyło się spotkanie informacyjne w sprawie zwalczania ASF (afrykańskiego pomoru świń) oraz bioasekuracji.

Spotkanie zostało zorganizowane przez Nadleśnictwo Andrychów i Sucha w oparciu o współpracę Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z Ministerstwem Środowiska, a uczestniczyli w nim zaproszeni przedstawiciele:

- Urzędów Gmin

- Starostw Powiatowych

- Kół łowieckich

- Nadleśnictw: Andrychów i Sucha

Głównym prelegentem była Pani Danuta Gałdyn - Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wadowicach, która przedstawiła ogólne zagadnienia dotyczące ASF, w tym mapę aktualnych obszarów objętych ograniczeniami, obszarów występowania zagrożenia i obszarów ochronnych. Omówiła również zasady bioasekuracji i ochrony przed ASF w w/w obszarach oraz temat redukcji populacji dzików. W wyniku dyskusji podjęto ważne tematy związane z przygotowaniem się na ewentualność stwierdzenia przypadku ASF w naszym terenie.


Nadleśnictwa i inne