Lista aktualności Lista aktualności

Zdali egzamin

W dniu 16.10.2019 r. troje stażystów, odbywających roczny staż w Nadleśnictwie Sucha przystąpiło do obowiązkowego egzaminu, będącego sprawdzeniem umiejętności i wiedzy nabytej w czasie stażu.

Pozytywny wynik egzaminu, organizowanego w ciągu 2 ostatnich tygodni stażu, jest bowiem warunkiem jego ukończenia.

Egzamin odbył się w Sali narad w budynku Nadleśnictwa i przeprowadziła go trzyosobowa komisja powołana wcześniej przez Nadleśniczego.

Dobre przygotowanie się opłaciło, bowiem cała trójka pozytywnie zdała egzamin. Otrzymane zaświadczenia o ukończeniu stażu pozwolą im na podjęcie starań o zatrudnienie w Lasach Państwowych.

Serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia w dalszej drodze zawodowej oraz życiu prywatnym!


Nadleśnictwa i inne