Wydawca treści Wydawca treści

CERTYFIKATY

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach posiada certyfikat FSC i PEFC.

Pierwszy certyfikat Gospodarki Leśnej FSC® Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach otrzymała 11 marca 1996 roku.

Aktualny certyfikat – FSC® SGS-FM/COC-011541 ważny jest od 1 kwietnia 2019 roku do 31 marca 2024 roku. Certyfikat potwierdza że gospodarka leśna w nadleśnictwach RDLP Katowice prowadzona jest racjonalnie, w poszanowaniu interesów lokalnych społeczności oraz poszanowaniu praw pracowniczych.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach posiada także Certyfikat PEFC o nr PL PEFC-12/0058, wydany przez SGS Polska sp. z o.o. Certyfikat potwierdza prowadzenie prawidłowej gospodarki leśnej uwzględniającej zarówno potrzeby społeczne jak i ekonomiczne, a przede wszystkim zapewniającej poszanowanie i ochronę środowiska naturalnego. Jest to jeden z najbardziej rozpoznawalnych na świecie systemów certyfikacji zaświadczających o prowadzeniu zrównoważonej gospodarki leśnej.

 


Nadleśnictwa i inne