Wydawca treści Wydawca treści

CERTYFIKATY

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach posiada certyfikat FSC® i PEFC.

Pierwszy certyfikat Gospodarki Leśnej FSC® Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach otrzymała 11 marca 1996 roku.

Aktualny certyfikat – FSC® SGS-FM/COC-011541 ważny jest od 1 kwietnia 2019 roku do 31 marca 2024 roku. Certyfikat potwierdza że gospodarka leśna w nadleśnictwach RDLP Katowice prowadzona jest racjonalnie, w poszanowaniu interesów lokalnych społeczności oraz poszanowaniu praw pracowniczych.

Nadleśnictwo Sucha posiada także Certyfikat PEFC o nr BVCPL/PEFCFM/10.


Nadleśnictwa i inne