Asset Publisher Asset Publisher

ŚLUBOWANIE SŁUŻBY LEŚNEJ

Michał Owcarz oraz Dominik Stec z naszego Nadleśnictwa złożyli uroczyste ślubowanie wstępując do Służby Leśnej.„Ja leśnik Rzeczypospolitej Polskiej wstępując w szeregi Służby Leśnej, uroczyście ślubuję:
-służyć wiernie Lasom Państwowym,
- dbając i troszcząc się o wspólne dobro narodowe
– lasy, nie szczędzić wysiłku w pracy dla ich zachowania i powiększania,
- chronić wszystkie zasoby przyrody ojczystej.
Pełniąc służbę, zobowiązuję się przestrzegać prawa, rzetelnie i sumiennie wykonywać polecenia przełożonych oraz szanować wszystkich ludzi.
Ślubuję, strzec honoru, godności i dobrego imienia leśnika Rzeczpospolitej Polskiej.
Swoją służbą przyczyniać się do rozwoju Ojczyzny – Polski.
Tak mi dopomóż Bóg"
 
- tymi słowami 28 pracowników z RDLP Katowice wstąpiło w szeregi Służby Leśnej.
 
Uroczystość odbyła się 21 marca 2017  przy pełnym ceremoniale z udziałem Sztandaru RDLP w Katowicach oraz Zespołu Reprezentacyjnego Sygnalistów Myśliwskich. Wśród asystujących przy przyrzeczeniu byli dyrektor RDLP w Katowicach Wiesław Kucharski, jego zastępcy oraz nadleśniczowie. Uroczystość swoim udziałem zaszczycił marszałek Kornel Morawiecki. Nie zabrakło również rodzin i bliskich pracowników wstępujących w szeregi Służby Leśnej.
 
Dyrektor Wiesław Kucharski zwrócił się do młodych pracowników LP: „Po wielu trudach i różnych swoich osobistych ścieżkach życia osiągnęliście jeden z zawodowych celów – stajecie się elitą Lasów Państwowych – Służbą Leśną".
 
Przypomniał, że uroczyste ślubowanie nawiązuje swą historią do etosu zawodu leśnika kształtującego się wraz z odzyskaną przez Polskę niepodległością.
 
Na koniec uroczystości leśnicy rozpoczynający swoje zawodowe życie w RDLP w Katowicach otrzymali imienne akty ślubowania.

divisions-and-others