Asset Publisher Asset Publisher

POMNIKI PRZYRODY

Na terenie Nadleśnictwa Sucha występuje sześć pomników przyrody:

-  skałka fliszowa w leśnictwie Mucharz

- świerk pospolity w leśnictwie Roztoki /drzewo martwe leżące/ 

- dęby szypułkowe w leśnictwie Wełcza /2 sztuki/

- dąb szypułkowy w leśnictwie Mosorne

- sosna wejmutka w leśnictwie Lachowice. 

 

 
Skałka - pomnik przyrody w leśnictwie Mucharz   

 


divisions-and-others