Wydawca treści Wydawca treści

DLA MEDIÓW

Osobami upoważnionymi do kontaktu z mediami w Nadleśnictwie Sucha są:
  • mgr inż. Tadeusz Jurzak (zastępca nadleśniczego) - tel. 33 874 21 74 wew.*311
  • mgr inż. Katarzyna Woźnica (specjalista SL) - tel. 33 874 21 74 wew. *334
  • mgr inż. Marcin Janeczko (referent) - tel. 33 874 21 74 wew. *334