Wydawca treści Wydawca treści

Lasy o szczególnej wartości (HCVF)

Lasy o szczególnej wartości (HCVF)

Lasy HCVF w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych (RDLP) w Katowicach http://www.katowice.lasy.gov.pl/zarzadzenie

Interaktywna mapa lasów RDLP w Katowicach http://mapa.katowice.lasy.gov.pl/

Monitoring lasów HCVF w RDLP w Katowicach http://www.katowice.lasy.gov.pl/monitoring-lasow-hcvf


Nadleśnictwa i inne