Wydawca treści Wydawca treści

NADZÓR NAD LASAMI NIEPAŃSTWOWYMI

Lasy prywatne stanowią ok. 17% lasów w Polsce. Ponad 70% starostw powierza prowadzenie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach prywatnych leśnikom z Lasów Państwowych.

Zgodnie z przepisami ustawy o lasach Lasy Państwowe zobowiązane są służyć radą i pomocą prywatnym właścicielom lasów w prowadzeniu gospodarki leśnej. Leśnicy w ramach tych działań:
  • doradzają prywatnym właścicielom, jak prowadzić gospodarkę leśną;
  • udostępniają sadzonki drzew i krzewów leśnych;
  • wykonują na koszt nadleśnictw zabiegi zwalczające i ochronne w lasach prywatnych, jeśli wystąpią tam organizmy szkodliwe, zagrażające trwałości lasu;
  • organizują wykonanie zadań gospodarczych w lesie (w tym sprzedaż drewna), na podstawie umowy z właścicielem lasu;
  • sporządzają wielkoobszarowe inwentaryzacje stanu lasów oraz prowadzą bank danych o lasach.
 
W Nadleśnictwie Sucha nadzór w lasach prywatnych prowadzony jest w czterech obwodach nadzorczych:
- MAKÓW - mgr inż. Janusz Hubicki tel. 660 754 247 - wieś: Żarnówka, Wieprzec, Kojszówka, Białka, Grzechynia; miasto: Maków Podhalański; miasto Sucha Beskidzka 
-  SUCHA - inż. Michał Owcarz tel. 660 789 554 - wieś: Stryszawa, Lachowice, Krzeszów, Targoszów, Kuków, Kurów, Pewelka, Hucisko; Zembrzyce, Tarnawa Dolna, Tarnawa Górna, Śleszowice, Marcówka, Budzów
- BUDZÓW - Mariusz Wiech tel. 606 297 365 - wieś: Palcza, Baczyn, Zachełmna, Bieńkówka, Jachówka, 
- ZAWOJA -  inż. Dominik Stec - tel. 537 779 757 - wieś: Zawoja,Skawica, Juszczyn
 

TERMINY DYŻURÓW: 

 
Biuro Nadleśnictwa Sucha  - każdy poniedziałek i środa od 1000 do 1200
 
dodatkowo:
 
Obwód nadzorczy MAKÓW:
          Urząd Gminy Maków Podhalański, każdy poniedziałek od 800 do 900
 
Obwód nadzorczy SUCHA:
          Urząd Gminy Stryszawa,  każdy poniedziałek od 730 do 830
 
Obwód nadzorczy BUDZÓW
          Urząd Gminy Budzów,  każdy poniedziałek od 800 do 900
          
Obwód nadzorczy ZAWOJA:
          Urząd Gminy Zawoja,  każdy poniedziałek od 800 do 900
 

 


Nadleśnictwa i inne