Wydawca treści Wydawca treści

PARK KRAJOBRAZOWY

Park Krajobrazowy Beskidu Małego.

Park Krajobrazowy Beskidu Małego został utworzony rozporządzeniem Wojewody Bielskiego Nr 9/98 z dn. 16.06.1998r. obejmuje swoim zasięgiem tereny Nadleśnictwa Sucha.  Powierzchnia Parku wynosi 25 770 ha, w tym na terenie Nadleśnictwa Sucha 1954,04 ha (większość leśnictwa Mucharz oraz część leśnictwa Tarnawa).


Nadleśnictwa i inne